Ondamed Klinik

Noget om Energimedicin

Artikel af Læge Carsten Vagn-Hansen om energimedicin    

 

Carsten Vagn-Hansen

Læge, sundhedskonsulent

 

                                                                                                                                   23-8-2009

Energimedicin

 

I gamle dage døde mange mennesker i London af en utroligt
stor luftforurening med blandt andet røg fra de mange skorstene. Den kaldtes
London smog og var meget synlig. I dag bliver mange syge og dør af den usynlige
elektrosmog, som skyldes det utroligt store antal af elektriske apparater af
alle mulige arter, lige fra bordlamper til hårtørrere, køkkenapparater,
fjernsyn, computere og radioer og industriapparater.

 

Det nyeste og måske mest farlige er basisstationer med
master, der dækker flere kvadratkilometer med et elektromagnetisk felt, der
overfører signaler til mobiltelefoner med videodisplay. Der er allerede ved
brug af almindelige mobiltelefoner rejst alvorlig mistanke om så kraftige
påvirkninger af brugerne, at hjernefunktionen bliver forstyrret med risiko for
hjernekræft hos børn og tidlig nedsættelse af åndsevnerne hos voksne.

 

Det er påvist, at de styrende proteiner i cellerne – DNA –
bliver påvirker og ændret af  den
elektromagnetiske stråling fra bl.a. master og mobiltelefoner. Ændringer i DNA
kan føre til udvikling af kræft DNA, så cellen bliver til en kræftcelle. Svensk
forskning har vist, at hvis man taler ofte i håndholdt mobiltelefon ved øret i
mer end ti år, så stiger risikoen for kræft i hjernen med 240 procent.

 

Børn, der taler i mobiltelefon og holder den ved øret, får
derevd påvirket deres evne til at huske og lære i flere timer. De bør derfor så
vidt muligt bruge SMS’er til at kommunikere med andre.

 

Vi mennesker er elektromagnetisk ladede, helt ned til det
mindste atom og de partikler, der svæver rundt omkring atomet. Nobelpristageren
Albert Szent-Györgyi har i 1978 udtalt, at der er fire dimensioner, som
biologen må være opmærksom på: Det synlige,

det mikroskopiske, det molekylære og det, der foregår på det
submolekylære eller elektroniske plan. Biologien har fulgt fysikken ind i de
første tre planer, men har praktisk talt ikke nogen erkendelse af det fjerde.
Den er stoppet på molekyleplanet.

 

Inden for medicinen er molekylær medicin vundet meget frem,
men der er et efterslæb på det elektromagnetiske, subatomare plan. Inden for
radiologien har man dog udviklet vigtige diagnoseinstrumenter som fx
MRI-scanning. Der er også sket en vigtig udvikling inden for udforskningen af
lav-energi påvirkninger af levende systemer, blandt andet fra lav-energi
lasere.

 

Hvert eneste atom, proton, elektron er elektrisk ladet og
under påvirkning af elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter. Jo
større og jo kraftigere påvirkning, der kommer ude fra, jo mere rod kommer der
i vores eget elektromagnetiske felt, men selv meget små påvirkninger kan
forstyrre dem, hvis bølgelængderne er forkerte.

 

Fremtidens medicin bliver energimedicin, og nutidens medicin
og kirurgi vil blive opfattet som sort middelalder. Men det er ikke nogen ny
viden. Kineserne og inderne har arbejdet med energimedicin i tusinder af år,
blandt andet i form af akupunktur og yoga. De har kendt til energistrømmene i
kroppen og vidst, hvordan de kan påvirkes på forskellige måder.

 

Planeten Jorden har et naturligt magnetfelt, som påvirker
alt. Alt levende er afhængigt af svage indre magnetfelter, som kontrollerer
hjerterytmen, hjernebølgerne, nerveimpulserne og meget andet. Hver eneste celle
i kroppen svinger med disse magnetfelter og er et batteri, der også påvirkes
udefra. 

 

Vi svinger med jordens magnetfelt og er udviklet i samklang
med dette. Elektromagnetisk udstråling fra solen påvirker jordens magnetfelt og
tilfører byger af elektroner. Når der er solpletter, som er gigantiske
magnetstorme på solen, påvirkes vi betydeligt. Alle større influenzaudbrud på
jorden falder sammen med et højt antal solpletter, for eksempel den spanske
syge, der på verdensplan dræbte mere end 20 millioner mennesker. Jordens
magnetfelt bliver forvredet, hvilket går ud over immunsystemets funktion.

 

Alt liv er hele tiden udsat for lavfrekvente
elektromagnetiske felter, som har deres oprindelse i tordenstorme  omkring ækvator og ligger og svinger mellem
jorden og ionosfæren. De kaldes Schumann resonnanser og kan sammenlignes med en
stiv gelé, der står og bævrer. Svingningerne overføres til omgivelserne. Man
kan også kalde dem rytmiske signaler. De stærkeste af dem svinger med 7,82 Hz,
hvilket svarer til hjernens svingninger. Disse resonnanser er vigtige for vores
sundhed. Man har måttet skabe kunstige resonnanser i rumfartøjer, da
astronauterne blev syge, når de ikke blev udsat for de naturlige Schumann
resonnanser.

 

Vores DNA – arvemassen – svinger med de bølgelængder, vi
bliver påvirket af. Dette ligger bag hele evolutionen og vores cellers
udvikling og funktion. Nogen har kaldt DNA et biologisk Internet.

 

Vi kan få hjælp til at blive raske, hvis vi bliver påvirket
af de rigtige svingninger i de rigtige bølgelængder. Fremtiden er, at vi kan
påvirke vores organer og væv med den rette energimængde i den rigtige
bølgelængde, så vævene kommer i energibalance, hvis vi har mistet energi eller
har modtaget for meget energi, der har forskubbet vores balance.

Indtil da må vi beskytte os mod de skadelige
elektromagnetiske påvirkninger, vi hele tiden bliver udsat for i vores
”elektrosmog-samfund”.

 

Vi har alle et elektrostatisk felt omkring os. Vi er jordet,
når vi står eller ligger – grounded. Felterne og feltlinierne i kroppen er
resultatet af biokemiske reaktioner, bl.a. natrium-kaliumpumpen og
kalkbalancen. Vores indre elektromagnetiske felter sender signaler rundt i
kroppen for at stimulere og kontrollere nerver og muskler, og dermed alle vore
andre funktioner.

 

Ved bevægelse af magnetfelter udløses elektriske strømme, og
omvendt dannes der magnetfelter omkring elektriske strømme. Det er de svage
elektriske felter, der er de vigtigste i kroppen, for eksempel i hjertet og
hjernen.

 

Det er et problem, at de kunstige EM-felter, som
elektroteknologien i dag frembringer, måske vil kunne ændre hele vores
udvikling og måde at tænke på. Fx mikrobølger, mobiltelefoner,
højspændingsledninger. Disse ting påvirker vores indre elektriske felter,
hvilket påvirker vores funktioner.

 

Også jordens elektriske felter kan påvirke os betydeligt
udefra og skade vores sundhed. Et eksempel er jordstråler, som forstærkes
gennem underjordiske vandårer og strømme.

 

Vi er med vores elektrostatiske felt harmonisk sammenvævet
med jordens magnetfelt og følger jordens rytme, som vi blandt andet kan se
skifter med lyset, der også regulerer vores bio-rytmer. Der er resonans mellem
mennesket og vores planet, Under dyb meditation og dyb søvn er denne
resonans  mere udtalt. Energi og
information overføres til os og fra os. Energien findes først og fremmest
imellem stoffet i universet – i the zero point field, hvor der er uanede
energimængder.

 

Allerede essenerne sagde for over 2,000 år siden, at vi alle
er den del af universet og drikker af ”tankernes ocean”.  Den moderne, nu afdøde, atomfysiker David
Bohm, kaldte det universel intelligens. Vi har alle del i al viden og bidrager
med ny hele tiden. Der er tale om holografi – helheden er i delen.

 

Rupert Sheldrake mener, at viden udbredes ved hjælp af
formdannende felter, og der er utallige eksempler på, at ny viden er opstået på
nøjagtig sammen tid forskellige steder i verden, uden at forskerne har haft
noget som  helst kendskab til hinandens
arbejde.

 

Der er ingen tvivl om, at elektromagnetiske felter – EMF –
er af største betydning for vores sundhed. Fremtiden medicin er energimedicin –
vibrational medicine – bio-elektromagnetisk medicin, hvis formål er at
neutralisere sygdomsfremkaldende og at genoprette de rette svingninger. Ikke
kun med diverse apparater og akupunktur, men også ved hjælp af sund kost,
dyrket på en naturlig måde i overensstemmelse med naturlige svingninger, ved
homøopati, ved hjælp af rigtig kropsbrug og ikke mindst ved hjælp af
påvirkninger fra vores hjerne og bevidsthed. 

 

Ved at hjælpe kroppen med at opretholde et sundt og
sammenhængende bio-felt og ved at vedligeholde en dynamisk balance, afværges
udefra kommende EM-stress. Det kan blandt andet ske ved hjælp af  PEMF – pulserende elektromagnetisk felt behandling,
der beror på, at vores celler kommunikerer elektromagnetisk, og at EM-felter
kan styrke væv.

 

Det er allerede bevist, at for eksempel knogler gror
hurtigere sammen, hvis de bliver udsat for magnetfeltbehandling. Kunsten er at
genskabe de naturlige og lægende vibrationer i væv og organer ved at tilføre
energi. 

 

Energien findes først og fremmest imellem stoffet i
universet – i the zero point field, hvor der er uanede energimængder. Læs om
dette i Lynne McTaggarts bog ”The Field”.

 ———————————————————————————————————–

 pulvinar dapibus leo.

Facebook
Twitter
Email