Ondamed Klinik

Noget om Energimedicin

Artikel af Læge Carsten Vagn-Hansen om energimedicin

Energimedicin

Fremtidens medicin bliver energimedicin, og nutidens medicin
og kirurgi vil blive opfattet som sort middelalder. Men det er ikke nogen ny
viden. Kineserne og inderne har arbejdet med energimedicin i tusinder af år,
blandt andet i form af akupunktur og yoga. De har kendt til energistrømmene i
kroppen og vidst, hvordan de kan påvirkes på forskellige måder.

Planeten Jorden har et naturligt magnetfelt, som påvirker alt. Alt levende er afhængigt af svage indre magnetfelter, som kontrollerer hjerterytmen, hjernebølgerne, nerveimpulserne og meget andet. Hver eneste celle i kroppen svinger med disse magnetfelter og er et batteri, der også påvirkes udefra.

Vi svinger med jordens magnetfelt og er udviklet i samklang med dette.
Elektromagnetisk udstråling fra solen påvirker jordens magnetfelt og
tilfører byger af elektroner. Når der er solpletter, som er gigantiske
magnetstorme på solen, påvirkes vi betydeligt. Alle større influenzaudbrud på
jorden falder sammen med et højt antal solpletter, for eksempel den spanske
syge, der på verdensplan dræbte mere end 20 millioner mennesker. Jordens
magnetfelt bliver forvredet, hvilket går ud over immunsystemets funktion.

Alt liv er hele tiden udsat for lavfrekvente elektromagnetiske felter, som har deres oprindelse i tordenstorme  omkring ækvator og ligger og svinger mellem
jorden og ionosfæren. De stærkeste af disse frekvenser svinger med 7,82 Hz,
hvilket svarer til hjernens svingninger. Disse resonanser er vigtige for vores
sundhed.

Vores DNA – arvemassen – svinger med de bølgelængder, vi
bliver påvirket af. Dette ligger bag hele evolutionen og vores cellers
udvikling og funktion. Nogen har kaldt DNA et biologisk Internet.

Vi kan få hjælp til at blive raske, hvis vi bliver påvirket af de rigtige
svingninger i de rigtige bølgelængder. Fremtiden er, at vi kan
påvirke vores organer og væv med den rette energimængde i den rigtige
bølgelængde, så vævene kommer i energibalance, hvis vi har mistet energi eller
har modtaget for meget energi, der har forskubbet vores balance.

Indtil da må vi beskytte os mod de skadelige
elektromagnetiske påvirkninger, vi hele tiden bliver udsat for i vores
”elektrosmog-samfund”.

Vi har alle et elektrostatisk felt omkring os. Vi er jordet,
når vi står eller ligger – grounded. Felterne og feltlinierne i kroppen er
resultatet af biokemiske reaktioner, bl.a. natrium-kaliumpumpen og
kalkbalancen. Vores indre elektromagnetiske felter sender signaler rundt i
kroppen for at stimulere og kontrollere nerver og muskler, og dermed alle vore
andre funktioner.

Ved bevægelse af magnetfelter udløses elektriske strømme, og
omvendt dannes der magnetfelter omkring elektriske strømme. Det er de svage
elektriske felter, der er de vigtigste i kroppen, for eksempel i hjertet og
hjernen.

Vi er med vores elektrostatiske felt harmonisk sammenvævet
med jordens magnetfelt og følger jordens rytme, som vi blandt andet kan se
skifter med lyset, der også regulerer vores bio-rytmer. Der er resonans mellem
mennesket og vores planet. Under dyb meditation og dyb søvn er denne
resonans  mere udtalt. Energi og information overføres til os og fra os.

Energien findes først og fremmest imellem stoffet i universet – i the zero point
field, hvor der er uanede energimængder.

Der er ingen tvivl om at elektromagnetiske felter – EMF er af største betydning for vorSundhed.

Fremtidens medicin er energimedicin-vibrational medicine–bio-elektromagnetisk
medicin, hvis formål er at neutralisere sygdomsfremkaldende og at genoprette de rette
svingninger. Ikke kun med diverse apparater og akupunktur, men også ved hjælp af
sund kost, dyrket på en naturlig måde i overensstemmelse med naturlige svingninger,
ved homøopati, ved hjælp af rigtig kropsbrug og ikke mindstved hjælp af påvirkninger
fra vores hjerne og bevidsthed.

Ved at hjælpe kroppen med at opretholde et sundt og
sammenhængende bio-felt og ved at vedligeholde en dynamisk balance, afværges udefra kommende EM-stress. Det kan blandt andet ske ved hjælp af  PEMF – pulserende elektromagnetisk felt behandling, der beror på, at vores celler kommunikerer elektromagnetisk, og at EM-felter kan styrke væv.

Det er allerede bevist, at for eksempel knogler gror hurtigere sammen, hvis de bliver udsat for magnetfeltbehandling. Kunsten er at genskabe de naturlige og lægende vibrationer i væv og organer ved at tilføre energi.

I uddrag med tilladelse fra Carsten Vagn Hansen

Facebook
Twitter
Email